Bulgarian (Colemak) клавиатурна подредба

На други езици: English, Esperanto, Български


преглед на български колемак

Инсталирайте на Линукс

Вижте LINUX.bg.md