Токи пона - български речник

Какво е Токи пона?

То̀ки по̀на е изкуствен език създаден с цел опростяване на мислите и общуването. Известен е с това, че си служи с малък речников запас.

Хипервръзки

Състояние

Речникът е в режим „Work in progress“.

Планирани формати на речника: pdf, html, json, txt.

Помощ

Авторът на речника не е лингвист и не владее добре езика и би се радвал на помощ от доброволци. Ако проявявате интерес, присъединете се към стаята за разговори в Matrix.